قابل توجه دانشجويان گرامي : براي انتخاب واحد ترم تابستان حداكثر تا 8 واحد(دروس عمومي و تخصصي) به آموزش سما مراجعه فرماييد.

Text Box:  
 
حض 
 
     
Text Box: